Lidmaatschapsactie

Geniet deze nazomer al van onze prachtige golfbaan met deze lidmaatschapsaanbiedingen! Na het inschrijven mag je gelijk de baan in. Reageer dus snel!

Lidmaatschap zonder certificaat: voor de periode van 1-9-2020 tot en met 31-12-2020 betaal je slechts 499,-. Je krijgt dus een leuke korting! Vanaf 1-1-2021* gaat het tarief voor een niet-certificaathoudend lidmaatschap in.  (€ 1404,- per jaar of € 122,- per maand, € 18,50 NGF-bijdrage, € 150,- barfee)

Lidmaatschap met certificaat:  € 4750,- voor de periode van 1-9-2020 tot en met 31-12-2020. Hetgeen bestaat uit € 4500,- voor het certificaat en € 250,- entreekosten. Ook hier wordt een stevige korting op de contributie gegeven! Per 1-1-2021* gaat het tarief over op het bedrag voor een certificaathoudend lidmaatschap.
(€ 1044,- jaarcontributie, € 18,50 NGF-bijdrage en € 150,- barfee).

Alle leden kunnen 7 dagen per week golfen op de 36 holes van de Haarlemmermeersche Golfclub! Dit kan uiteraard recreatief, maar je kan tevens deelnemen aan wedstrijden en overige clubactiviteiten die georganiseerd worden door de verschillende commissies van de vereniging. Clubkampioenschappen, vrienden- en vriendinnendagen en/of deelname aan de landelijke NGF-competitie behoren ook tot de mogelijkheden.

Alle leden kunnen 14 dagen van te voren starttijden reserveren, via internet, aan de balie of telefonisch. Daarnaast geeft het lidmaatschap recht op:

   onbeperkt gebruik van de driving range en oefenfaciliteiten

   onbeperkt introduceren van niet-leden tegen gereduceerd tarief

   toegang tot en stemrecht op de Algemene Ledenvergadering

   de mogelijkheid om 1 keer per jaar via het secretariaat een vooruit boeking te maken van maximaal 2 flights

   handicapregistratie bij de NGF

   ontvangst van ons Verenigingsmagazine MeerMARE.

 

Voorwaarden:

   Je betaalt 499 voor de periode tot en met 31-12-2020, de eenmalige entreefee van 250,- euro is hierin al opgenomen.

   Dit aanbod is alleen geldig samen met het vastleggen van het jaarlidmaatschap over 2021. Betaling hiervan zal vanaf januari 2021 maandelijks per incasso plaatsvinden (of in één keer, hetgeen incassokosten bespaart).

   Een lidmaatschap kan ingaan op iedere dag van de maand en zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd tot opzegging. Opzegging geschiedt met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden tegen het einde van het verenigingsjaar met ingang van 01-01-2021.

   In het geval van een certificaathoudend lidmaatschap wordt een renteloze lening verstrekt en betaalt het lid een lagere jaarcontributie.

   Bovenstaande bedragen zijn inclusief onbeperkt speelrecht. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij toetreding wordt per 1 januari 2021 bij het lidmaatschap van de verenigingscontributie een barfee en NGF-bijdrage berekend.

*Ondervoorbehoud van tariefwijziging in de najaarsvergadering 2020.

Bijgaand vindt u het aanmeldformulier voor het lidmaatschap, hgc_aanmeldformulier lid

U kunt deze geheel ingevuld mailen naar secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl