LOCAL RULES

Buiten de Baan (Out of Bounds)
De grens van buiten de baan wordt gevormd door witte paaltjes. De waterhindernissen links van hole 7 Cruquius, achter hole 8 Cruquius, links van hole 5 Leeghwater en links van de holes 2, 3 en 4 Lynden, worden geacht zich tot in oneindigheid uit te strekken.
Een bal die de Spieringweg buiten de baan kruist en tot stilstand komt aan de overkant van de Spieringweg, is buiten de baan, zelfs als hij op een ander deel van de baan ligt.

Interne Out of Bounds
Cruquius-5: Bij het spelen van deze hole is hole Cruquius-4 vanaf de waterkant daarvan “buiten de baan”.
Lynden-6: Bij het spelen van deze hole is de fairway van Lynden-1 “buiten de baan”.

Grond in bewerking (GUR)
GUR is gemarkeerd door witte of blauwe lijnen of blauwe paaltjes en/of enkele bordjes c.q. paaltjes in de GUR. In geval van belemmering door blauw gemarkeerde GUR is de speler verplicht de belemmering te ontwijken in overeenstemming met R. 25-1b.

Aangepaalde bomen
Door palen ondersteunde bomen zijn vaste obstakels en mogen worden ontweken volgens R. 24-2b.

Dropping zones [DZ]
Op de volgende holes heeft de speler naast de mogelijkheid tot voortzetting van het spel volgens R. 26-1, de extra optie om, met één strafslag, een bal te droppen in de dropping zone:
Cruquius-8: Voor een bal in de waterhindernis achter de green.
Lynden-3: Droppen volgens R. 26-1c is niet toegestaan op het eiland.
Lynden-7: Voor een bal in de waterhindernis achter de green.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:
matchplay: verlies van de hole
strokeplay: twee slagen.

Afstandsmeters
Voor alle ronden op de baan mag een speler afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen (bijv. helling, windsnelheid, etc.) overtreedt hij R. 14-3.
Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag alleen gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

Provisionele bal waterhindernis
Indien het onduidelijk is of een bal in de waterhindernis van de holes Cruquius 7, Leeghwater 7, Lynden 6 of Lynden 8 ligt of daarin verloren is, mag de speler een andere bal spelen als ‘provisionele bal’ volgens een van de mogelijkheden van R. 26-1, die van toepassing is. Indien de oorspronkelijke bal buiten de waterhindernis wordt gevonden moet de speler daarmee verder spelen. Indien de oorspronkelijke bal in de waterhindernis wordt gevonden mag de speler de bal spelen zoals hij ligt of verder spelen met de provisionele bal. Indien de oorspronkelijke bal niet is gevonden, moet de speler verder spelen met de provisionele bal.

Tijdelijke Local Rules: zie bord bij de caddiemaster.

HGC Regelcommissie

Versie 20 april 2018