Lidmaatschap

De Haarlemmermeersche Golfclub verwelkomt nieuwe leden! Het sociale verenigingsleven maakt een belangrijk onderdeel uit van de beleving van de golfsport. De Haarlemmermeersche Golfclub is een bruisende en gezellige golfvereniging met 1300 leden.
De Haarlemmermeersche Golfclub is niet alleen een sociale vereniging, maar ook een competitieve vereniging en actief in de NGF-competitie. Met Clubwedstrijden voor alle speelsterktes en de nodige gezelligheidswedstrijden heeft de vereniging voor elke speler, van elk niveau, veel te bieden. Het lidmaatschap van de Haarlemmermeersche Golfclub is mogelijk voor iedereen, van jong tot oud(er).

 

Lidmaatschapsvormen*:
 • Jeugd lid (7 - 18 jaar)
 • Junior-A (19 - 25 jaar)
 • Junior-B (26 - 35 jaar)
 • Certificaathoudend lid (vanaf 36 jaar)
 • Niet-certificaathoudend lid (vanaf 36 jaar)

 

Lidmaatschap Contributie
per jaar
  NGF
contributie
Barfee
per jaar
Renteloze
lening
Wachtlijstgeld
Jeugd lid t/m 18 jaar €    244,-
€    10,-      
Junior-A lid 19 - 25 jaar €    468,-    €    24,50       
Junior-B lid 26 - 35 jaar €    960,-    €    24,50 €   60,-
  € 125,-
Certificaathoudend lid € 1.236,-
€    24,50 €   60,- € 4.500,- € 250,-
Niet-Certificaathoudend lid € 1.596,-   €    24,50 €   60,-   € 250,-

*Kosten voor de maandelijkse incasso € 5,00 per maand.
Op mobiele apparaten is de tabel te < scrollen >

 
 
Een lidmaatschap bestaat uit*:
 • Onbeperkt speelrecht op 36 holes. Bolstra verlicht
 • 14 dagen van te voren starttijden reserveren
 • onbeperkt gebruik van de driving range en oefenfaciliteiten (verlicht)
 • 10 keer introduceren van niet-leden tegen gereduceerd tarief ( jeugd max. 3 keer )
 • korting op de banen van de club van 27 (18 holes ca. € 45,00)
 • meedoen aan alle verenigingsactiviteiten
 • NGF-handicapregistratie en NGF-verzekering
 • toegang tot en stemrecht op de Algemene Ledenvergadering
 • online verenigingsmagazine ‘MeerMARE’.
 
Lidmaatschap en de kosten

De contributiebedragen zijn inclusief onbeperkt speelrecht. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij toetreding na 1 januari van een verenigingsjaar wordt bij het lidmaatschap de verenigingscontributie en barfee pro rata berekend. Een lidmaatschap kan ingaan op iedere eerste dag van de maand en zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd tot opzegging.
In het geval van een certificaat-houdend lidmaatschap wordt een renteloze lening verstrekt en betaalt het lid een lagere verenigingscontributie.
De Barfee is een vooruitbetaling ten behoeve van het restaurant waarop bestelde verteringen in mindering worden gebracht tot het beschikbare saldo is verbruikt. Dit bedrag is non-refundable.
Genoemde bedragen zijn geldig tot en met 31 december 2024, worden per persoon in rekening gebracht en kunnen met ingang van 1 januari 2025 aan wijzigingen onderhevig zijn.

 
Kennismakingsgesprek

U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding en een uitnodiging voor een informeel kennismakingsgesprek met onze Nieuwe Ledencommissie. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt nadere informatie over de vereniging, het clubhuis, de faciliteiten en de lidmaatschappen verstrekt. Uiteraard is er gelegenheid voor u om vragen te stellen.


Nadere informatie

Mocht u voor die tijd nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, aarzelt u dan niet om contact op te met het secretariaat. Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 08:30-12:00 uur en vrijdag van 12:00-16:30 uur op het nummer: 023-5589001 of per mail: secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl

Opzeggen

Opzegging geschiedt met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden tegen het einde van het verenigingsjaar.