Wilt u lid worden?

Op dit moment hanteert de Haarlemmermeersche Golfclub een wachtlijst.

Lidmaatschap/plaatsing op de wachtlijst: De aanvraag voor het toelaten tot de vereniging geschiedt door het indienen bij het secretariaat van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Een kandidaat-wachtlijstlid wordt eerst opgenomen in de wachtlijst nadat het eenmalige inschrijfgeld, € 250,00, is bijgeschreven op de bankrekening van de HGC. Dit bedrag wordt nimmer gerestitueerd. Bij acceptatie van het lidmaatschap vindt evenwel verrekening van het inschrijfgeld met het entreegeld plaats. Als datum van plaatsing op de wachtlijst wordt de valutadatum gehanteerd, zoals vermeld op het dagafschrift van de bankrekening van de HGC.

Voor meer informatie betreffende de wachtlijst verwijzen wij naar het, op dit moment nog geldende, wachtlijstreglement.

Lidmaatschap en de kosten

De contributiebedragen zijn inclusief onbeperkt speelrecht. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een lidmaatschap zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd tot opzegging. In het geval van een certificaat-houdend lidmaatschap wordt een renteloze lening verstrekt en betaalt het lid een lagere verenigingscontributie. De Barfee is een vooruitbetaling ten behoeve van het restaurant waarop bestelde verteringen in mindering worden gebracht tot het beschikbare saldo is verbruikt. Dit bedrag is non-refundable. Genoemde bedragen zijn geldig tot en met 31 december 2023, worden per persoon in rekening gebracht en kunnen met ingang van 1 januari 2024 aan wijzigingen onderhevig zijn.

Voor verdere informatie over het lidmaatschap en het aanvraagformulier klikt u hier.

Zie hier de lidmaatschapstarieven die op dit moment van toepassing zijn: CONTRIBUTIES EN LEDENTARIEVEN 2023

Nadere informatie

Mocht u voor die tijd nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, aarzelt u dan niet om contact op te met het secretariaat.
Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 08:30-12:00 uur en vrijdag van 12:00-16:30 uur op het nummer: 023-5589001 of per mail: secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl