Wilt u lid worden?

De Haarlemmermeersche Golfclub heeft op dit moment een wachtlijst. U kunt zich aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst door het indienen van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en de volgende items bij te voegen:

  • pasfoto
  • kopie NGF pasje

Het aanmeldingsformulier plus bovengenoemde bijlagen kunt u inleveren bij het secretariaat van de vereniging of mailen naar: secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl

 

Lidmaatschap en de kosten

De contributiebedragen zijn inclusief onbeperkt speelrecht. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een lidmaatschap zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd tot opzegging. In het geval van een certificaat-houdend lidmaatschap wordt een renteloze lening verstrekt en betaalt het lid een lagere verenigingscontributie. De Barfee is een vooruitbetaling ten behoeve van het restaurant waarop bestelde verteringen in mindering worden gebracht tot het beschikbare saldo is verbruikt. Dit bedrag is non-refundable. Genoemde bedragen zijn geldig tot en met 31 december 2024, worden per persoon in rekening gebracht en kunnen met ingang van 1 januari 2025 aan wijzigingen onderhevig zijn.

Voor verdere informatie over het lidmaatschap en het aanvraagformulier klikt u hier.

Zie hier de lidmaatschapstarieven die op dit moment van toepassing zijn: CONTRIBUTIES 2024

Nadere informatie

Mocht u voor die tijd nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, aarzelt u dan niet om contact op te met het secretariaat.
Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 08:30-12:00 uur en vrijdag van 12:00-16:30 uur op het nummer: 023-5589001 of per mail: secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl