Wilt u lid worden?

Op dit moment hanteert de Haarlemmermeersche Golfclub een wachtlijst.

Lidmaatschap/plaatsing op de wachtlijst: De aanvraag voor het toelaten tot de vereniging geschiedt door het indienen bij het secretariaat van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Het aanvraagformulier wordt beoordeeld door de Nieuwe Ledencommissie. Vervolgens worden de kandidaat-(wachtlijst)leden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Indien de commissie van mening is dat de kandidaat-(wachtlijst)leden passen in de vereniging stelt ze het bestuur voor deze kandidaat-(wachtlijst)leden uit te nodigen dan wel op de wachtlijst te plaatsen. Van de bestuursbeslissing wordt het kandidaat-(wachtlijst)lid schriftelijk op de hoogte gesteld. Een kandidaat-wachtlijstlid wordt eerst opgenomen in de wachtlijst nadat het eenmalige inschrijfgeld, € 250,00, is bijgeschreven op de bankrekening van de HGC. Dit bedrag wordt nimmer gerestitueerd. Bij acceptatie van het lidmaatschap vindt evenwel verrekening van het inschrijfgeld met het entreegeld plaats. Als datum van plaatsing op de wachtlijst wordt de valutadatum gehanteerd, zoals vermeld op het dagafschrift van de bankrekening van de HGC.

Voor meer informatie betreffende de wachtlijst verwijzen wij naar het wachtlijstreglement

Voor verdere informatie over het lidmaatschap en het aanvraagformulier klikt u hier

Zie hier de lidmaatschapstarieven die op dit moment van toepassing zijn: CONTRIBUTIES EN LEDENTARIEVEN 2021

Nadere informatie

Mocht u voor die tijd nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, aarzelt u dan niet om contact op te met het secretariaat.
Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 08:30-12:00 uur en vrijdag van 12:00-16:30 uur op het nummer: 023-5589001 of per mail: secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl