Jeugd

De Haarlemmermeersche Golfclub is een actieve, gezellige golfvereniging met circa 1250 leden. De club is actief in de NGF-competitie in de hoogste klasse. Onze vereniging voorziet in jeugdtrainingen, jeugdwedstrijden, Topgolf begeleiding en NGF jeugdcompetitie. Met een Topgolf jeugdprogramma, clubwedstrijden voor alle speelsterktes en ook gezelligheids-wedstrijden, heeft de vereniging voor elke speler van elk niveau veel te bieden. 

Het Jeugdlidmaatschap

De vereniging kent jeugdleden en aspirant-jeugdleden. Jeugdleden zijn in het bezit van minimaal handicap 36. Aspirant-jeugdleden hebben tenminste handicap 54; tijdens de door de jeugdcommissie georganiseerde wedstrijden krijgen zij volop de gelegenheid om hun handicap te verlagen. Van aspirant-jeugdleden wordt verwacht dat zij binnen twee jaar handicap 36 of lager hebben behaald.

Aanmeldformulier jeugd

Ouderbijlage-Aanmeldingsformulier-Jeugdlidmaatschap

 

Les- en trainingsprogramma

De Haarlemmermeersche Golfclub stelt (aspirant-) jeugdleden verplicht deel te nemen aan het door de vereniging gesubsidieerde les -en trainingsprogramma. Hiervoor wordt van de ouders echter wel een financiële bijdrage verwacht, die per halfjaar wordt gefactureerd door de golfprofessionals.

Naast trainingen onder leiding van een PGA Holland erkende golfprofessional wordt er gewerkt, per trainingsgroep, met jeugdcoaches. Jeugdcoaches begeleiden onze jeugd tijdens trainingen en wedstrijden. Als ouder bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden als jeugdcoach.

Maandbekerwedstrijden en inloopwedstrijden

De jeugdcommissie organiseert en begeleidt vanaf april t/m oktober elke maand een maandbeker wedstrijd. Alle jeugdleden staan automatisch voor de Maandbeker wedstrijden ingeschreven. Het is dus noodzakelijk voor deze wedstrijden af te melden, als je niet mee kunt doen. Daarnaast zijn er op een groot aantal vrijdagen qualifying wedstrijden over 9-holes vanaf de eerste vrijdag in mei. Deze inloopmiddagen worden georganiseerd tot en met oktober, met uitzondering van de zomervakanties.

Trainingsstructuur

Gedurende het hele jaar wordt, met uitzondering van de vakantieperiodes, op verschillende manieren les gegeven en trainingen verzorgd.
Afhankelijk van het spelniveau en de leeftijd, wordt elk jeugdlid ingedeeld in een trainingsgroep. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het speltechnisch niveau, maar ook naar motivatie, hoeveel tijd er aan golf besteed kan worden, andere sporten etc. Op elk niveau kan een jeugdspeler met zijn/haar golfsport bezig zijn. Periodiek zullen de vorderingen worden bekeken, wat kan leiden tot plaatsing in een andere trainingsgroep.

Onze golfprofessionals werken met het TPI-programma voor de jeugd en zijn PGA Holland gecertificeerd, TPI golfprofessional gecertificeerd en tevens TPI gecertificeerde junior coaches.

Voor alle nieuwe jeugdleden is het volgen van trainingen en lessen verplicht tot minimaal de 18e verjaardag.

Topgolf

De doelstelling van Topgolf is het golfspel op een hoger plan te brengen bij de jeugd, die heeft aangetoond dat er potentie en wil is om uit te groeien naar een toppositie binnen de HGC Jeugd en landelijke jeugd. Dit gebeurt door middel van intensievere begeleiding en trainingen, hetgeen zal leiden tot goede prestaties van het jeugdlid in competities, als teamlid van de HGC competitieteams en als individueel deelnemer aan de NGF touren.

Jeugd Jaarcontributie

De jaarcontributie voor de (aspirant) jeugdleden is afhankelijk van de leeftijd, waarbij 1 januari van elk verenigingsjaar als peildatum wordt genomen. Vanaf het verenigingsjaar waarin het jeugdlid 16 jaar is kan hij/zij kiezen voor een certificaat opbouwend lidmaatschap waarbij de jaarcontributie laag is en een niet-certificaat houdend lidmaatschap waarbij de jaarcontributie hoger is (zie schema jeugdlidmaatschap en de kosten).

In de eerste plaats kunnen jeugdleden van de Haarlemmermeersche Golfclub 7 dagen per week golfen op ons fraaie golfcomplex! Daarnaast geeft het jeugdlidmaatschap recht op:

  • Onbeperkt gebruik van de driving range en oefenfaciliteiten
  • Deelname aan het HGC Commited to Jeugdprogramma
  • Reserveren van een starttijd 14 dagen van te voren
  • Het 3 keer introduceren van niet-leden tegen gereduceerd tarief
  • Jeugd 10-tiks ballenkaarten met 50% korting
  • Handicapregistratie
  • NGF handicappas
  • Ontvangst van het magazine ‘Golfjournaal’ van de NGF.

 

Jeugdlidmaatschap en de kosten

Verenigingscontributie per jaar

Leeftijd   Contributie   Certificaat opbouwend   Niet-certificaat opbouwend
7 t/m 15 jaar    € 165,-        
16 t/m 18 jaar       € 205,-   € 250,-
19 t/m 21 jaar       € 260,-   € 320,-
22 t/m 24 jaar        € 325,-   € 400,-
25 jaar        € 390,-   € 480,-


Bovenstaande bedragen zijn inclusief onbeperkt speelrecht. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij toetreding na 1 januari van een verenigingsjaar wordt de verenigingscontributie pro rata berekend. Aanvang van het lidmaatschap geschiedt op de eerste dag van de betreffende maand.

* Bovenstaande jaarcontributie is exclusief de jeugdtrainingen. Deze worden apart per periode gefactureerd.

Genoemde bedragen zijn geldig tot en met 31 december, worden per persoon in rekening gebracht en kunnen met ingang van ieder verenigingsjaar aan wijziging onderhevig zijn naar aanleiding van de tariefvaststelling tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Certificaat opbouwend lidmaatschap vanaf 16 jaar

Een certificaat opbouwend lidmaatschap geeft een jeugdlid de mogelijkheid om voor een lagere jaarcontributie jeugdlid van de vereniging te zijn. Het certificaat dat wordt opgebouwd is een renteloze lening aan de vereniging welke bij beëindiging van het lidmaatschap conform de dan geldende procedure zal worden afgelost.

Tot de leeftijd van 16 jaar heeft het jeugdlidmaatschap één jeugdtarief. Vanaf 16 jarige leeftijd kan een jeugdlid een certificaat opbouwen. De betaling geschiedt in jaartermijnen waarvan de laatste termijn op 25 jarige leeftijd wordt voldaan. De hoogte van de jaartermijnen is afhankelijk van de leeftijd waarop de betaling aanvangt.

Schema opbouw renteloze lening:

Aanvangsleeftijd 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 0 450                  
  450 500                
  450 500 550            
  450 500 550 600             
  450 500 550 600  650          
  450 500 550 600  650 900        
  450 500 550 600  650 900 1125      
  450 500 550 600  650 900 1125 1500    
  450 500 550 600  650 900 1125 1500 2250  
  450 500 550 600  650 900 1125 1500 2250 4500
  4500 4500 4500 4500 4500 4500  4500 4500 4500 4500


De hoogte van de renteloze lening kan worden aangepast na goedkeuring door de ledenvergadering. Een dergelijke aanpassing heeft mogelijk gevolgen voor de hierboven vermelde termijnbedragen.