Jeugd - website

De Haarlemmermeersche Golfclub is een actieve, gezellige golfvereniging met maximaal 1.300 leden en maximaal 130 jeugdleden.

De club is actief in de NGF-competitie in de hoogste klasse. Onze vereniging voorziet in jeugdtrainingen, jeugdwedstrijden en NGF jeugdcompetitie. Met een compleet jeugdprogramma, clubwedstrijden voor alle speelsterktes en ook gezelligheidswedstrijden, heeft de vereniging voor elke speler van elk niveau veel te bieden. 

Het Jeugdlidmaatschap

 

Aanmeldformulier jeugd

Ouderbijlage-Aanmeldingsformulier-Jeugdlidmaatschap

 

  

Trainingsstructuur

Gedurende het hele jaar, met uitzondering van de vakantieperiodes, worden verschillende soorten lessen gegeven en trainingen verzorgd.
Afhankelijk van het spelniveau en de leeftijd, wordt elk jeugdlid ingedeeld in een trainingsgroep. Hierbij kijken we niet alleen naar het speltechnisch niveau, maar ook naar motivatie, hoeveel tijd er aan golf besteed kan worden, andere sporten etc. Op elk niveau kan een jeugdspeler met zijn/haar golfsport bezig zijn. Periodiek bekijken we de vorderingen, wat kan leiden tot plaatsing in een andere trainingsgroep.

Onze golfprofessionals werken met het TPI-programma voor de jeugd en zijn PGA Holland gecertificeerd, TPI golfprofessional gecertificeerd en tevens TPI gecertificeerde junior coaches.

De golfprofessional brengt de leskosten in rekening bij de ouders. De aparte 'NGF-competitietraining' wordt gedeeltelijk door de HGC gesubsidieerd.

Jeugd Jaarcontributie

De jaarcontributie voor de  jeugdleden is afhankelijk van de leeftijd, waarbij 1 januari van elk verenigingsjaar als peildatum wordt genomen.

In de eerste plaats kunnen jeugdleden van de Haarlemmermeersche Golfclub 7 dagen per week golfen op ons fraaie golfcomplex! Daarnaast geeft het jeugdlidmaatschap recht op:

  • Onbeperkt gebruik van de driving range en oefenfaciliteiten
  • Deelname aan het HGC Commited to Jeugd programma
  • Reserveren van een starttijd 14 dagen van te voren
  • 3 keer introduceren van niet-leden tegen gereduceerd tarief
  • Handicapregistratie
  • Digitale NGF-handicappas
  • Ontvangst van het magazine ‘Golfjournaal’ van de NGF.

 

Jeugdlidmaatschap en de kosten

De contributie voor het jeugdlidmaatschap (t/m 18 jaar) bedraagt €  235,00 per jaar, dit is inclusief onbeperkt speelrecht. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij toetreding na 1 januari van een verenigingsjaar wordt de verenigingscontributie pro rata berekend. Aanvang van het lidmaatschap geschiedt op de eerste dag van de betreffende maand.

Genoemde bedragen zijn geldig tot en met 31 december, worden per persoon in rekening gebracht en kunnen met ingang van ieder verenigingsjaar aan wijziging onderhevig zijn, naar aanleiding van de tariefvaststelling tijdens de Algemene Ledenvergadering.