Jeugd - website

De Haarlemmermeersche Golfclub is een actieve, gezellige golfvereniging met circa 1250 leden. De club is actief in de NGF-competitie in de hoogste klasse. Onze vereniging voorziet in jeugdtrainingen, jeugdwedstrijden, Topgolf begeleiding en NGF jeugdcompetitie. Met een Topgolf jeugdprogramma, clubwedstrijden voor alle speelsterktes en ook gezelligheids-wedstrijden, heeft de vereniging voor elke speler van elk niveau veel te bieden. 

Het Jeugdlidmaatschap

 

Aanmeldformulier jeugd

Ouderbijlage-Aanmeldingsformulier-Jeugdlidmaatschap

 

Les- en trainingsprogramma

De Haarlemmermeersche Golfclub stelt jeugdleden verplicht deel te nemen aan het door de vereniging gesubsidieerde les -en trainingsprogramma. Hiervoor wordt van de ouders echter wel een financiële bijdrage verwacht, die per halfjaar wordt gefactureerd door de golfprofessionals.

Naast trainingen onder leiding van een PGA Holland erkende golfprofessional wordt er gewerkt, per trainingsgroep, met jeugdcoaches. Jeugdcoaches begeleiden onze jeugd tijdens trainingen en wedstrijden. Als ouder bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden als jeugdcoach.

 

Trainingsstructuur

Gedurende het hele jaar wordt, met uitzondering van de vakantieperiodes, op verschillende manieren les gegeven en trainingen verzorgd.
Afhankelijk van het spelniveau en de leeftijd, wordt elk jeugdlid ingedeeld in een trainingsgroep. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het speltechnisch niveau, maar ook naar motivatie, hoeveel tijd er aan golf besteed kan worden, andere sporten etc. Op elk niveau kan een jeugdspeler met zijn/haar golfsport bezig zijn. Periodiek zullen de vorderingen worden bekeken, wat kan leiden tot plaatsing in een andere trainingsgroep.

Onze golfprofessionals werken met het TPI-programma voor de jeugd en zijn PGA Holland gecertificeerd, TPI golfprofessional gecertificeerd en tevens TPI gecertificeerde junior coaches.

Voor alle nieuwe jeugdleden is het volgen van trainingen en lessen verplicht tot minimaal de 18e verjaardag.

Jeugd Jaarcontributie

De jaarcontributie voor de  jeugdleden is afhankelijk van de leeftijd, waarbij 1 januari van elk verenigingsjaar als peildatum wordt genomen.

In de eerste plaats kunnen jeugdleden van de Haarlemmermeersche Golfclub 7 dagen per week golfen op ons fraaie golfcomplex! Daarnaast geeft het jeugdlidmaatschap recht op:

  • Onbeperkt gebruik van de driving range en oefenfaciliteiten
  • Deelname aan het HGC Commited to Jeugdprogramma
  • Reserveren van een starttijd 14 dagen van te voren
  • Het 3 keer introduceren van niet-leden tegen gereduceerd tarief
  • Jeugd t/m 18 jaar 50% korting op de ballenkaarten
  • Handicapregistratie
  • Digitale NGF handicappas
  • Ontvangst van het magazine ‘Golfjournaal’ van de NGF.

 

Jeugdlidmaatschap en de kosten

Verenigingscontributie per jaar

Leeftijd   Contributie  
 
   
       
t/m 18 jaar    €  210,00
 
 
19 t/m 25 jaar    €  420,00
     


Bovenstaande bedragen zijn inclusief onbeperkt speelrecht. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij toetreding na 1 januari van een verenigingsjaar wordt de verenigingscontributie pro rata berekend. Aanvang van het lidmaatschap geschiedt op de eerste dag van de betreffende maand.

* Bovenstaande jaarcontributie is exclusief de jeugdtrainingen. Deze worden apart per periode gefactureerd.

Genoemde bedragen zijn geldig tot en met 31 december, worden per persoon in rekening gebracht en kunnen met ingang van ieder verenigingsjaar aan wijziging onderhevig zijn naar aanleiding van de tariefvaststelling tijdens de Algemene Ledenvergadering.