(Her)invoering Wachtlijst

Datum : 10-06-2021

Dat de golfsport enorm in populariteit is toegenomen, kan niemand zijn ontgaan. Het aantal nieuwe leden is de afgelopen periode dermate toegenomen, dat wij het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde maximaal aantal speelgerechtigde leden van 1.300 hebben bereikt.

Door toelating van de laatste min of meer gelijktijdig aangemelde kandidaatleden, telt onze vereniging op dit moment 1.303 Volledig Contribuerende leden, t.w.
Certificaathoudende leden: 750
Niet-certificaathoudende leden: 454
Junior A-leden (19-25 jaar): 46
Junior B-Leden (26-35 jaar): 53

Dit is natuurlijk heel goed nieuws voor onze bruisende vereniging, want het betekent dat de HGC sinds 2011 weer een wachtlijst krijgt.
Vooralsnog treedt hiermee de eerder van toepassing zijnde wachtlijstregeling automatisch in werking. Deze regeling zal wellicht moeten worden aangepast.
Aangezien de wachtlijstregeling is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement (zie Artikel 2) behoeven wijzigingen de goedkeuring van de ALV. Dit onderwerp wordt dan ook in de najaarsvergadering aan de orde gesteld.

 

Statuten en Reglementen

Officieel meetmoment voor het toelaten van nieuwe leden vanuit de wachtlijst is 1 januari van elk jaar. Op 1 januari 2022 is het exacte aantal opzeggingen bekend, leden dienen immers voor 1 oktober 2021 op te zeggen. Ter indicatie, in 2020 hebben 70 leden hun lidmaatschap beëindigd, in 2019 waren dat er 77 en in 2018 hebben 75 leden opgezegd.
Wij houden daarom ook voor dit jaar rekening met ca. 70 opzeggingen.
Terug naar het overzicht