Secretaris gezocht

Datum : 09-02-2021

Onze secretaris, Ineke van den Dries, heeft ons laten weten dat zij zich niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn. Wij betreuren Ineke's besluit om zich niet herkiesbaar te stellen, maar respecteren haar keuze.

Dit betekent dat wij op zoek moeten naar een nieuwe secretaris, een belangrijke spilfunctie binnen ons bestuur. Zie voor verdere informatie en details Profiel Secretaris HGC 2021.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze bestuursfunctie of kent u een clubgenoot die daar uitermate geschikt voor zou zijn, laat het ons a.u.b. weten. Reacties, bij voorkeur voorzien van een korte motivatie en/of beknopt CV, kunnen worden gemaild naar ons bestuurs-/ledensecretariaat: secretariaat@haarlemmermeerschegolfclub.nl.

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met onze voorzitter, Willem de Vries, telefoon: 06 - 53 40 71 01.

 

 

 Terug naar het overzicht