Organisatiestructuur

De Haarlemmermeersche Golfclub heeft een verenigingsstructuur. De vereniging heeft een werkmaatschappij, De Groene Weelde, waar alle bedrijfsactiviteiten onder vallen. De Groene Weelde heeft een dochtermaatschappij, restaurant De Drie Gemalen waar alle horeca-activiteiten in onder zijn gebracht. De vereniging heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) als hoogste orgaan. De ALV kiest het Bestuur en vervolgens stelt het Bestuur commissies samen en neemt het management aan. Het management is vervolgens verantwoordelijk voor het operationele gedeelte van de golfbaan en haar activiteiten.