Lidmaatschapsvormen

De Haarlemmermeersche Golfclub verwelkomt nieuwe leden!

Alle leden kunnen 7 dagen per week golfen op de 36 holes van de Haarlemmermeersche Golfclub! Dit kan uiteraard recreatief, maar men kan tevens deelnemen aan wedstrijden en overige clubactiviteiten, die georganiseerd worden door de verschillende commissies van de vereniging. Clubkampioenschappen, vrienden- en vriendinnendagen en/of deelname aan de landelijke NGF-competitie behoren tot de mogelijkheden.

Een lidmaatschap kan ingaan op iedere eerste dag van de maand en zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd tot opzegging. Opzegging geschiedt met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden tegen het einde van het verenigingsjaar.

Alle leden kunnen 14 dagen van te voren starttijden reserveren, via internet, aan de balie of telefonisch. Daarnaast geeft het lidmaatschap recht op:

  • onbeperkt gebruik van de driving range en oefenfaciliteiten
  • het 10 keer introduceren van niet-leden tegen gereduceerd tarief
  • toegang tot en stemrecht op de Algemene Ledenvergadering
  • de mogelijkheid om 1 keer per jaar via het secretariaat een vooruitboeking te maken van maximaal 2 flights
  • handicapregistratie en NGF handicappas
  • ontvangst van ons Verenigingsmagazine ‘Meermare’.

Lidmaatschap en de kosten

Voor leden vanaf 36 jaar biedt de Haarlemmermeersche Golfclub twee mogelijkheden, te weten een certificaat-houdend of een niet-certificaathoudend lidmaatschap. In het geval van een certificaat-houdend lidmaatschap wordt een renteloze lening verstrekt en betaalt het lid een lagere verenigingscontributie.

De contributiebedragen zijn inclusief onbeperkt speelrecht. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij toetreding na 1 januari van een verenigingsjaar wordt bij het lidmaatschap de verenigingscontributie en barfee pro rata berekend.

De Barfee is een vooruitbetaling ten behoeve van het restaurant waarop bestelde verteringen in mindering worden gebracht tot het beschikbare saldo is verbruikt. Dit bedrag is non-refundable.

Genoemde bedragen zijn geldig tot en met 31 december 2021, worden per persoon in rekening gebracht en kunnen met ingang van 1 januari 2022 aan wijzigingen onderhevig zijn.

2021 HGC Lidmaatschapsinformatie

Links