Golf Environment Organization (GEO)

De Haarlemmermeersche Golfclub is één van de 64 golfbanen in Nederland die de certificeringstraject heeft afgerond voor het wereldwijd erkend GEO-Certificaat (Golf Environment Organization). Het GEO certificaat wordt uitgereikt na het succesvol doorlopen van een internationale certificering audit voor het “Committed to Green” programma dat is ontwikkeld met steun van de Europese Commissie.

Na de uitreiking van het certificaat in 2018 dient er elke 3 jaar een her-audit plaats te vinden. Voor de Haarlemmermeersche betekent dit dat er tussen nu een 2021 in toenemende mate gewerkt gaat worden aan structureel ecologisch en natuurverantwoordelijk beleid.

Het GEO-certificaat staat voor een verantwoorde omgang met natuur en milieu en is een keurmerk voor natuurvriendelijk en milieubewust onderhoud. Zonder de enorme en continue inzet van de baancommissie en de greenkeepers is (her-)certificering niet haalbaar. Voor de komende jaren heeft de club doelstellingen geformuleerd om ook de volgende audit weer succesvol te zijn.