Handicap 54

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54

Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, hechten wij er veel belang aan u hierbij
antwoord te geven op de meest gestelde vragen.

Het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) is veranderd in Clubhandicap 54
Het GVB bestaat vanaf 1 juli 2012 uit het halen van het Golfregelexamen en Clubhandicap 54 nadat de speler NGF-Golfbaanpermissie van de golfbaan/golfclub en de golfprofessional heeft gekregen.

NGF-GOLFBAANPERMISSIE

Waarom moet ik eerst een NGF-Golfbaanpermissie halen, voordat ik door kan voor Clubhandicap 54?
Praktisch alle golfbanen werken met een baanpermissie die de golfer krijgt om op de baan te kunnen oefenen. De NGF-Golfbaanpermissie is nu een eerste vereiste alvorens door te kunnen voor Clubhandicap 54. De NGF vindt het van belang dat de golfbaaneigenaar een belangrijke stem krijgt in het proces richting Clubhandicap 54 en dat beginnende golfers goed kunnen oefenen voordat ze voor hun handicap gaan spelen.
De baaneigenaar en/of golfclub kan voor golfers die hun NGF-Golfbaanpermissie halen, direct al een NGF-Kaart aanvragen met daarop 'Golfbaanpermissie'. Deze kaart biedt alle voordelen van de NGF-kaart te weten 6 x per jaar GOLFjournaal, WA-verzekering en een gratis account voor de Golfacademie. (www.degolfacademie.nl).

Op welke banen kan ik spelen met mijn NGF-Golfbaanpermissiepas?
Banen kunnen zelf aangeven of u met de NGF-Golfbaanpermissie van de baan waar u deze hebt gehaald, kunt spelen of niet. In principe is de baanpermissie alleen geldig op de golfbaan die hem uitgeeft. U kunt kijken op www.waarkanikgolfen.nl welke banen uw baanpermissie pas accepteren.

Wat betekent het dat de golfprofessional tekent voor NGF-Golfbaanpermissie?
In de praktijk komt het erop neer dat de eigenaar van de baan bepaalt wie er op de baan mag spelen. In de ideale situatie bepaalt hij/zij dit op advies van de golfprofessional.

GOLFREGELEXAMEN

Vanaf 1 april 2013 wordt er een nieuw Golfregelexamen afgenomen met behulp van plaatjes.
Het Golfregelexamen is per 1 april 2013 definitief in een nieuw jasje gestoken. De teksten uit het examen zijn vereenvoudigd en zijn vervangen door tekeningen en situatieschetsen. De inhoud van de vragen zijn relevanter het aantal etiquettevragen ten opzichte van het aantal regelvragen zijn groter geworden.

Is het juist dat het Golfregelexamen onbeperkt geldig is?
Dat is juist. Wanneer iemand is geslaagd voor het Golfregelexamen, dan blijft dit onbeperkt geldig.

Het Golfregelexamen wordt afgenomen worden door een lid van de Regel- en Handicapcommissie die bij voorkeur de cursus Regelcommissaris 1 heeft gevolgd.
De examens worden altijd onder verantwoordelijkheid van de Regel- en Handicapcommissie afgenomen. Het is van belang dat het iemand is met kennis van regels, maar ook met kennis over hoe een nerveuze kandidaat gerustgesteld kan worden. Advies is wel het gevolgd hebben van de cursus regelcommissaris 1. In deze cursus ontvangen de deelnemers instructie over de Regelpresentatie voor het opleiden van nieuwe golfers in de regels en etiquette.

Wat gebeurt er als ik geslaagd ben voor het Golfregelexamen?
De examinator verwerkt uw resultaat en u krijgt het Golfregelexamenbewijs mee.
Verandert er iets in het examen voor de jeugd? De jeugd doet het Golfregelexamen volgens de 9 regellessen zoals dat de voorgaande jaren ook was. In plaats van het praktijkexamen moet de jeugd ook een Qualifying Kaart spelen.

QUALIFYING KAART

Mag de marker, die aanwezig is bij het spelen van de Qualifying Ronde, nodig om Clubhandicap 54 te verkrijgen, ook lid zijn van een andere club of elders het Clubhandicap 54 hebben gehaald? 
De marker hoeft geen clublid te zijn. De marker dient minimaal in het bezit te zijn van Clubhandicap 54.

Ik heb een ronde van 9 of 18 holes voor Clubhandicap 54 gespeeld. Wat moet ik doen met mijn Qualifying Kaart?
Deze kaart levert u in bij de Handicapcommissie van uw club of u voert de resultaten in via de computer op uw club en levert de kaart in waar de Qualifiying Kaart is geregistreerd. De kaart dient altijd ingeleverd te worden.

NGF-KAART

Betaalt een speler meerdere keren per jaar afdracht aan de NGF?
Nee, een speler doet 1 x per jaar NGF-afdracht. Dus als het gaat om een lid van uw baan die u de Golfbaanpermissiepas verstrekt, doorgaat naar Clubhandicap 54 en aansluitend handicap 36 krijgt, dan krijgt die persoon van ons in dat jaar 3 kaartjes, maar betaalt slechts 1 x de NGF-afdracht.
Als de speler graag een NGF-Golfbaanpermissiepas ontvangt en nog geen lid is van een golfbaan/golfclub, dan kunt u dit krijgen bij de golfbaan waar u oefent en of lessen volgt. U betaalt op dat moment uw jaarlijkse NGF-bijdrage, ontvangt uw NGF-Golfbaanpermissiepas, ontvangt 6 x per jaar het GOLFjournaal en WA-verzekering.

VERSCHIL TUSSEN EGA EXACT HANDICAP EN EGA CLUBHANDICAP

European Golf Association
De European Golf Association, de EGA, is de organisatie die het handicapsysteem voor de 37 aangesloten Europese landen vaststelt. In Nederland is de NGF de enige licentiehouder van dit systeem. Handicaps worden onderscheiden in twee groepen, de EGA Exact Handicap die loopt van +9.0 tot 36.0 en de EGA Clubhandicap die loopt van 37 tot 54.

EGA Clubhandicap
De EGA Clubhandicap 54 is de officiële handicap waarmee de speler begint. De aanduiding Clubhandicap is van belang omdat deze groep handicaps op een andere manier wordt vastgesteld en aangepast aan de speelsterkte van de speler dan EGA Exact Handicaps. Beide dienen om met behulp van de Playing Handicap Tabel het aantal slagen voor de ronde vast te stellen. Immers het aantal slagen dat een speler op grond van zijn handicap krijgt, is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad (rating) van de baan en de kleur afslagen waarvan hij speelt. In het normale spraakgebruik spreken we van de 'handicap' waarmee u de slagen in de tabel opzoekt en de 'Playing Handicap' (Pl.Hcp.) waarmee de nettoscore wordt uitgerekend. Dit wordt uitgerekend door middel van Stablefordpunten. De procedures en de rekenmethode waarmee de Clubhandicap wordt onderhouden, zijn veel eenvoudiger dan van EGA Exact Handicaps.

De grootste verschillen zijn:

  • De handicap kan alleen worden verlaagd en niet verhoogd; er is geen buffer.
  • U gaat sneller omlaag dan bij een Exact Handicap, met hele slagen.
  • De handicaps hebben geen decimalen achter de komma.
  • Er is geen minimumaantal scores per jaar vereist (geen actief en inactief).
  • Er is geen Jaarlijkse Herziening.
  • Er worden geen CBA-correcties toegepast.
  • Bij voldoende goede scores kan de Clubhandicap overgaan in een Exact Handicap.

Hoe verlaag ik mijn EGA Clubhandicap van 54?
U gaat naar uw club en u kijkt op de tabel hoeveel slagen u krijgt. Dit verschilt per baan en per set (kleur) afslagen. Een korte baan is in het algemeen makkelijker dan een lange, en u zult bij de korte baan een lagere Playing Handicap, is aantal slagen, krijgen dan op een langere baan. U gaat de baan in met een marker die minimaal Clubhandicap 54 heeft. U hebt Clubhandicap 54 en u krijgt bijvoorbeeld 56 slagen op een baan. U speelt een Qualifying Kaart en komt binnen met 40 Stablefordpunten over 18 holes. Met 36 punten speelt u uw handicap. Dit betekent dat u 4 punten beter dan uw handicap hebt gespeeld (40-36 = 4). Uw Clubhandicap 54 wordt nu verlaagd met 4 x 1 slag en uw nieuwe Clubhandicap is 50 (54-4 = 50).

Overgang van clubhandicap naar EGA Handicap
Als een speler een clubhandicap bezit en met een score van meer dan 36 Stablefordpunten de grens van Clubhandicap 37 passeert, dan kan de volgende regeling worden toegepast. Eerst wordt de clubhandicap aangepast tot de grens van EGA Exact Handicap 36.0.
Vervolgens wordt de handicap verlaagd met 0.5 per resterend Stablefordpunt (zie bepaling 3.5 Appendix G clubhandicapsysteem).

Voorbeeld: een speler met Clubhandicap 39 behaalt 41 Stablefordpunten. De clubhandicap wordt eerst verlaagd met 3 x 1 punt tot EGA Exact Handicap 36.0. Vervolgens wordt de EGA Exact Handicap van 36.0 nog met 2 x 0.5 punt aangepast naar een EGA Exact Handicap van 35.0.

EGA Exact Handicap
Voor het behalen van een Exact handicap hoef je niet te beginnen vanaf clubhandicap 54. Je kan ook beginnen vanaf handicap 36.o. Deze kan worden vast gesteld na het spelen van minimaal 3 kaarten. Bij minimaal 1 kaart moeten er meer dan 36 punten behaald zijn. De handicap zal worden berekend naar aanleiding van de beste kaart.

Hoe verlaag ik mijn EGA Exact Handicap van 36.0 of lager?
U gaat naar uw club en u kijkt op de tabel hoeveel slagen u krijgt. Dit verschilt ook weer per baan en per set (kleur) afslagen. U hebt handicap 30.0 en u krijgt bijvoorbeeld 33 slagen op een baan. U speelt een Qualifying Kaart en komt binnen met 39 punten. Dit betekent dat u 3 slagen beter dan uw handicap hebt gespeeld. Bij 36 punten speelt u uw handicap. Bij de Exact Handicap hangt het af van de handicapcategorie waarin u zit hoe uw handicap op grond van de score wordt aangepast. Bij handicaps van 26.5 tot 36.0, dat is handicap categorie 5, wordt een bufferzone voor 18 holes gehanteerd van 31 tot 36 punten. Ligt uw score in de bufferzone, dan verandert uw Exact Handicap niet. Voor iedere score lager dan de buffer gaat uw handicap 0.2 slag omhoog, en als u beter dan uw handicap speelt, gaat uw handicap met 0.5 slag per punt omlaag. U hebt 3 punten beter dan uw handicap gespeeld, 3 x 0.5 = 1.5. Uw nieuwe handicap is dus 30.0-1.5 = 28.5.